Z życia klubu

O klubie » Z życia klubu

Walne zebranie delegatów - Belfort, 20 stycznia 2022 r.

 

Ustala się następujący program zebrania:

 • Otwarcie zebrania

I termin – godz. 7.00

II termin - godz. 7.30

 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Zatwierdzenie zebrania
 • Zatwierdzenie porządku zebrania
 • Wybór protokolanta
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Klubu
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Zatwierdzenie bilansu
 • Zatwierdzenie budżetu
 • Głosowanie absolutorium dla Zarządu
 • Dyskusja nad projektami uchwał i głosowania:

- projekty zgłoszone pisemnie do Komisji Uchwał i Wniosków.

 • Wybór delegatów i delegatów rezerwowych Gdańskich Lwów Walne Zebranie Członków FPL w roku 2022
 • Zamknięcie zebrania

 

Walne zebranie delegatów odbędzie się pod adresem: Belfort 8, 83-425 Belfort

 

Data publikacji: 05.01.2022 r.