WYSTAWA W GDYNI. Zapisy trwają!

Aktualności » WYSTAWA W GDYNI. Zapisy trwają!

(English version below)

W Nowym Roku 2023 Gdańskie Lwy zaryczą nad samym morzem, na Cyplu Oksywskim 🌊

Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy zaprasza na XXXV, XXXVI i XXXVII Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych w dniach 7-8 stycznia 2023.

Będzie to pierwsza wystawa kotów pod patronatem Felis Polonii w nowym roku, pierwsza nasza wystawa 3-certyfikatowa, a także pierwsza taka wystawa w Gdyni, w niezwykłym miejscu – w gościnnych progach nowoczesnego, przestronnego Akademickiego Centrum Sportu Marynarki Wojennej!

Z uwagi na format wystawy w sobotę będzie pracował podwójny skład z 10-osobowej, międzynarodowej załogi sędziowskiej.

Wystawcom zapewniamy dobry dojazd, wygodny parking, obszerną salę wystawową, krzesła, tradycyjnie już doskonałą obsługę wystawy, zaś zwiedzającym możliwość komfortowego podziwiania najpiękniejszych przedstawicieli kociej arystokracji, przy zadbaniu o dobre jedzenie i napitki oraz atrakcje w postaci stoisk z różnorodnymi akcesoriami i karmą.

Naszymi specjalnymi gośćmi będą niezwykłe koty rasy Lykoi, popularnie zwane kotami-wilkołakami. Zobaczycie, jak potrafią skraść Wasze serca!

Wszystkie szczegóły i informacje dotyczące wystawy w Gdyni znajdują się na specjalnie stworzonej przez nas dla tego wydarzenia stronie internetowej – co także jest nowością na skalę polskiej felinologii: http://catshowgl.com/pl/ ‼ Serdecznie zapraszamy!

 

Aby dokonać zgłoszenia ONLINE należy skorzystać z panelu udostępnianego przez FPL: http://gl.miau.pl/ yes

 

Alternatywnym sposobem zgłoszenia się na wystawę jest wypełnienie dokumentu zgłoszenia (w postaci PDF) i przesłanie jego skanu na adres irena.nalewaj@catshow.eu.

 

In the New Year 2023, "The Lions of Gdańsk" will roar just over the sea, on Oksywie Cape 

Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy would like to invite you to the XXXV, XXXVI and XXXVII International Cat Show on 7th and 8th January 2023.

This will be the first cat show under the patronage of Felis Polonia in the new year, our first 3-certificate show, and also the first such show in Gdynia, in an unusual place - in the hospitable thresholds of the modern, spacious Academic Sports Centre of the Navy!
Due to the format of the cat show, a double squad of 10 international judges will be working on Saturday.  
Exhibitors will be provided with good access, convenient parking, a spacious exhibition hall, chairs, traditionally excellent exhibition service, while visitors will have the opportunity to comfortably admire the most beautiful representatives of the feline aristocracy, with good food and drink taken care of and attractions in the form of stands with various accessories and food.
Our special guests will be the extraordinary Lykoi cats, popularly known as wolf cats. You will see how they can steal your hearts!
All details and information concerning the exhibition in Gdynia can be found on our website created especially for this event - which is also a novelty on the scale of Polish felinology: 
http://catshowgl.com/

We kindly invite you to participate in the event!

To registrate online please use link: http://gl.miau.pl/

An alternative way to register for the show is to complete application document and send a scan of it to irena.nalewaj@catshow.eu