Obieg dokumentów w klubie

Aktualności » Obieg dokumentów w klubie

Dokumenty w klubie Gdańskie Lwy można składać:

 • Listownie na adres biura: 

  Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
  ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/9
  80-434 Gdańsk
 

 

 • Elektronicznie w przypadku wniosków o wydanie dokumentów hodowlanych przez FPL.

 

 • Elektronicznie dokument miotu pod adresem: http://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php   W ten sposób zgłaszamy miot, którego rodzicie sa zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, co poznajemy po tym, że rodowód posiada numer rozpoczynający się od liter (PL)FPL..... Hodowca, wypełniając elektroniczną kartę miotu, musi podać numer certyfikatu przydomka hodowalnego oraz numer S/N z rodowodu matki miotu.
 • W przypadku, gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłaszania miotu przebiega zgodnie  z dotychczasowymi zasadami, tzn. należy dostarczyć do klubu wniosek papierowy lub elektroniczny (e-mailem) oraz kopię rodowodu ojca.
 • WAŻNE ! Imiona kotów oraz przydomki musza być wpisane dokładnie tak, jak widnieją w dokumentach. NIe wolno dokonywać zamiany miejsc "*PL".

 

 • Członkowie klubu składają zamówienia na teczki i kiążeczki na e-mail klubowy: klub@ccamber.pl

 

 • Zamówienia dokumentów hodowlanych będa realizowane tylko wtedy, gdy hodowca dokona opłaty przy składaniu zamówienia (za dokumenty i wysyłkę). Informacja o opłatach znajduje się w zakładce "Opłaty". Prosimy o załączanie potwierdzenia przelewu/opłaty do zamówień.

 

 • Rachunek klubowy w Banku Millenium: 45 1160 2202 0000 0001 4172 9604