Obieg dokumentów w klubie

Aktualności » Obieg dokumentów w klubie

Dokumenty w klubie Gdańskie Lwy można składać:

 • Listownie na adres biura: 
          Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
          ul. Oskara Kolberga 33A
          80-279 Gdańsk
 • Mailowo na adres: klub@ccamber.pl
 • Elektronicznie w przypadku wniosków o wydanie dokumentów hodowlanych przez FPL:
  •  
  • Elektroniczne zgłoszenie miotu pod adresem: http://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php W ten sposób zgłaszamy miot, którego rodzicie sa zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, co poznajemy po tym, że rodowód posiada numer rozpoczynający się od liter (PL)FPL..... Hodowca, wypełniając elektroniczną kartę miotu, musi podać numer certyfikatu przydomka hodowalnego oraz numer S/N z rodowodu matki miotu.
  • W przypadku, gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłaszania miotu przebiega zgodnie  z dotychczasowymi zasadami, tzn. należy dostarczyć do klubu wniosek papierowy lub elektroniczny (e-mailem) oraz kopię rodowodu ojca.
  • WAŻNE ! Imiona kotów oraz przydomki musza być wpisane dokładnie tak, jak widnieją w dokumentach. NIe wolno dokonywać zamiany miejsc "*PL".
  •  
  • Elektroniczne zgłoszenie tytułu kota pod adresem: http://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/dyplom.php

 

 • Jeżeli chcesz zarejestrować w klubie swoje koty, wypełnij wniosek online lub prześlij pocztą lub mailem kopie ich rodowodów:

 • Żeby otrzymać nowy rodowód, korektę rodowodu, duplikat rodowodu, wyślij do nas pocztą lub mailem odpowiedni WNIOSEK, pobrany ze strony i wypełniony.

 • Jeżeli chcesz otrzymać nostryfikację rodowodu, prześlij do nas oryginalny rodowód wraz z wnioskiem o nostryfikację.

  Wraz z wysłaniem dokumentów wnieś opłaty według tabeli:

  1. rejestracja kota - bezpłatna
  2. nostryfikacja - 35 zł 
  3. rodowód - 40 zł 
  4. korekta rodowodu z winy hodowcy - 40 zł 
  5. korekta rodowodu z winy Biura Rodowodowego - bezpłatna
  6. duplikat rodowodu (czyli nowy rodowód) - 40 zł 
  7. opłata za przesyłkę kurierską - 20 zł (krajową), - 45 zł (zagraniczną)
  •  
 • Aby otrzymać rodowody dla kociąt:

  • Pamiętaj, żeby w terminie do 8 tygodni od ich narodzin wypełnić elektronicznie kartę miotu - formularz online powyżej (w wyjątkowych przypadkach można przesłać do klubu mailem skan wypełnionej papierowej karty miotu, pobranej w zakładce ⇒ Dokumenty ⇒ Formularze, pkt 5,  którą klub potwierdza i sam przesyła do FPL)
  • Dokładnie wypełnij wszystkie rubryki
  • Dokonaj wpłaty - 40 zł za jeden rodowód, np. rodowody dla 3 kociąt to 3 x 40 zł + 20 zł za przesyłkę kurierską
  • wypełniony dokument miotu - jeżeli jest w wersji papierowej - przyślij pocztą lub mailem do klubu
  •  

  Jeżeli starasz się o tytuły dla swoich pupili:

  • W terminach, które określa regulamin hodowlany FIFe i FPL, występuj z wnioskiem o nadanie odpowiedniego tytułu - formularz online powyżej .
  • W przypadku dyplomów i ocen uzyskanych za granicą dołącz ich skany do elektronicznego wniosku. W wyjątkowych wypadkach możesz wypełnić dokument w wersj papierowej - do pobrania w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy - > Formularze, pkt 8 i 9 - wówczas do wniosku dołącz ksero dyplomów i ocen sędziowskich z zagranicznych wystaw i przeslij do klubu)
  • Wnieś opłatę - 20 zł za tytuł + 20 zł za przesyłkę kurierską
  • Wyślij pocztą lub mailem komplet dokumentów do klubu
  •  

  Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie hodowli i własny przydomek hodowlany:

  • Wybierz 6 propozycji, ale pamiętaj, że imię kota wraz z przydomkiem, spacjami i znakami nie może być dłuższe niż 32 znaki; proponujemy więc wybieranie nazw krótkich
  • Propozycje nazw wpisz do wniosku o przydomek (do pobrania w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy - > Formularze, pkt. 4)
  • Wnieś opłatę 240 zł (nie przestrasz się, to jednorazowa opłata "na całe życie") + 20 zł za przesyłkę kurierską
  • Wyślij podpisany wniosek pocztą lub mailem do klubu.

 

 • Członkowie klubu składają zamówienia na teczki i książeczki na e-mail klubowy: klub@ccamber.pl
 • Zamówienia dokumentów hodowlanych będą realizowane tylko wtedy, gdy hodowca dokona opłaty przy składaniu zamówienia (za dokumenty i za wysyłkę). Informacja o opłatach znajduje się w zakładce "Opłaty". Prosimy o załączanie potwierdzenia przelewu/opłaty do zamówień.
 •  
 • Rachunek klubowy w Banku Millenium: 45 1160 2202 0000 0001 4172 9604