KONTAKT

Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy z siedzibą w Gdańsku

Adres korespondencyjny:

Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/9
80-434 Gdańsk

Mail stowarzyszenia: klub@ccamber.pl

Klub pracuje w trybie zdalnym. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Prezes Zarządu Danuta Zasławska tel. 575 900 810
Wiceprezes Zarządu Roland Szymański tel. 665 361 234
Sekretarz Paweł Hać tel. 731 707 303 
________________________________________________________________________________________

Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
ul. Oskara Kolberga 33a
80-279 Gdańsk


NIP: 5851448654
REGON: 220806537
Numer KRS: 0000330495
 

Konto bankowe w Banku Millenium:

45 1160 2202 0000 0001 4172 9604