Jak zgłosić się na wystawę zagraniczną?

FAQ czyli Pytania i odpowiedzi » Jak zgłosić się na wystawę zagraniczną?

O trybie zgłoszenia na wystawę zagraniczną decyduje organizator. Zgłoszenia można dokonać dwojako: za pomocą formularza zgłoszeniowego lub za pomocą systemu on-line.

Od tego roku obowiązuje specjalny formularz "FIFe show entry form 2014", który można pobrać z naszej strony. Wypełniony formularz należy przesłać do swojego klubu do potwierdzenia. FPL już nie potwierdza zgłoszeń.

Formularz można przesłać w formie papierowej - listem lub mailem, jako skan. W naszym klubie praktykujemy przesyłanie potwierdzonych zgłoszeń mailem bezpośrednio do organizatora. Gdy otrzymamy potwierdzenie odebrania maila, przekazujemy go do wiadomości hodowcy.

W przypadku zgłoszeń on-line można potwierdzić zgłoszenie, przesyłając do nas mail zwrotny od organizatora lub przysyłając do potwierdzenia formularz, o którym mowa wyżej. Może się bowiem zdarzyć, że system on-line organizatora nie przewiduje takiej korespondencji, a organizator jednak żąda potwierdzenia.

Po zgłoszeniu kota hodowca powinien uzyskać od organizatora potwierdzenie, że jego kot został przyjęty na wystawę.

Hodowca musi również pamiętać o tym, żeby spełnić warunki weterynaryjne, wymagane przez organizatora oraz warunki przekraczania granicy z kotem z Polski do konkretnego kraju i w drodze powrotnej.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego i na stronach zagranicznych urzędów.

Należy również przestrzegać terminu na wycofanie kota z wystawy. Niedotrzymanie terminu powoduje, że hodowca ponosi koszty wystawy pomimo nieobecności.