Jak zapisać się do klubu?

FAQ czyli Pytania i odpowiedzi » Jak zapisać się do klubu?

Żeby zostać członkiem klubu, musisz dopełnić kilku formalności,

opisanych krok-po-kroku TUTAJ:

 

  • Po pierwsze należy przesłać do nas wypełnioną i podpisaną deklarację oraz zgłoszenie danych osobowych. Te dokumenty należy przesłać listem poleconym lub zwykłym. Nasza federacja Felis Polonia wymaga, aby na zgloszeniu danych był twój oryginalny podpis. Oba dokumenty musimy otrzymać w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami.
  • Jeżeli już masz koty, to dołącz do deklaracji i zgłoszenia swoich danych osobowych - kserokopie ich rodowodów. Koty rejestrujemy w klubie bezpłatnie, na podstawie danych z rodowodów. Możesz rownież przesłać skany rodowodów pocztą elektroniczną. Ta informacja dotyczy kotów, które posiadają rodowody wydane przez FPL. Inne rodowody należy nostryfikować - jest na to specjalna procedura.
  • Kolejnym krokiem jest opłacenie składki czlonkowskiej. Dla osób przystępujących składkę dzielimy proporcjonalnie do ilości kwartałów. I tak, jeżeli przystępujesz do klubu w I kwartale roku kalendarzowego, czyli w miesiącach styczeń - marzec, płacisz całą składkę w wysokości 70 zł. Jeżeli w II kwartale-52,50 zł.; jeżeli III kwartale - 35 zł. oraz w IV kwartale-17,50 zł. W następnych latach opłacasz pełną składkę roczną.
  • Jeżeli przyłączają się do nas członkowe twojej rodziny, pobieramy składkę rodzinną, która za rok wynosi 100 zł. Dla osób przystępujących składka roczna rodzinna również dzieli się kwartalnie, w zależności od daty przystąpienia członków twojej rodziny do klubu. Jeżeli w II kwartale to wynosi 75 zł., jeżeli w III kwartale-50 zł oraz w IV kwartale-25 zł. Pamiętaj, że składka rodzinna wynosi 100 zł, dla 2  członków rodziny, należącej do klubu. 
  • Zakończeniem tych formalności jest decyzja zarządu klubu o przyjęciu nowego członka.

 

Dokumenty, tj. deklarację i zgłoszenie danych pobierasz z naszej strony z zakładki ⇒ DOKUMENTY  ⇒ FORMULARZE.