Jak przystąpić do klubu ?

Aktualności » Jak przystąpić do klubu ?

Chcesz przystąpić do stada Gdańskich Lwów ?

Poniżej znajduje się informacja co zrobić, krok-po-kroku:

 1. Pobierz z zakładki ⇒ DOKUMENTY ⇒ FORMULARZE  dokument: Deklaracja członkowska, wypełnij ją i podpisz
 2. Pobierz z zakładki ⇒ DOKUMENTY  ⇒ FORMULARZE dokument: Zgłoszenie danych osobowych do FPL, wypełnij je i podpisz
 3. Jeżeli jesteś lub byłeś członkiem innego klubu Felis Polonii, dołącz dokument zmiany klubu: Podanie o zmianę stowarzyszenia (do pobrania z naszej strony lub ze strony FPL).
 4. Deklarację i zgłoszenie danych wyślij na adres:
              Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
              ul. Oskara Kolberga 33 A
              80-279 Gdańsk
 5. Opłać składkę członkowską w wysokości 70 zł za jedną osobę lub 100 zł w przypadku składki rodzinnej dla wielu osób (składkę można opłacić przelewem na konto bankowe), wysokość składki rodzinnej obowiązuje dla co najmniej 2 osób; składki dzielimy kwartalnie przy zapisywaniu się do klubu. Co do zasady obowiązuje opłata całoroczna.

 

Jedynymi dokumentami papierowymi, które należy wypełnić są:

 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (własnoręcznie podpisana)
 • ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO FPL  - druk ten zostaje przesłany do Federacji Felis Polonia

Jedynymi dokumentami oryginalnymi, które należy przesłać do klubu, są:

 • RODOWODY DO NOSTRYFIKACJI (oczywiście, zwracane wraz z nostryfikacją w FPL)

 

WSZELKIE POZOSTAŁE DOKUMENTY PROCEDOWANE SĄ ZDALNIE - KLUB PRACUJE W PEŁNI INTERNETOWO smiley

Jeżeli chcesz zarejestrować w klubie swoje koty, prześlij pocztą lub mailem kopie ich rodowodów - u nas rejestracja kotów JEST BEZPŁATNA ! 

Żeby otrzymać nowy rodowód, korektę rodowodu, duplikat rodowodu, wyślij do nas pocztą lub mailem odpowiedni WNIOSEK, pobrany ze strony i wypełniony.

Jeżeli chcesz otrzymać nostryfikację rodowodu, prześlij do nas oryginalny rodowód wraz z wnioskiem o nostryfikację.

Wraz z wysłaniem dokumentów wnieś opłaty według tabeli:

 • nostryfikacja - 35 zł - OBECNIE PROMOCJA - 30 ZŁ DO KOŃCA ROKU !  
 • nowy rodowód - 40 zł - OBECNIE PROMOCJA - 25 ZŁ DO KOŃCA ROKU ! 
 • korekta rodowodu z winy hodowcy - 40 zł - OBECNIE PROMOCJA - 25 ZŁ DO KOŃCA ROKU !
 • korekta rodowodu z winy Biura Rodowodowego - bezpłatna
 • duplikat rodowodu (czyli nowy rodowód) - 40 zł - OBECNIE PROMOCJA - 25 ZŁ DO KOŃCA ROKU !
 • opłata za przesyłkę kurierską - 20 zł (krajową), - 45 zł (zagraniczną)

 

Żeby otrzymać rodowody dla kociąt:

 1. Pamiętaj, żeby w terminie do 8 tygodni od ich narodzin wypełnić elektronicznie kartę miotu na formularzu FPL online - link w zakładce -> Dokumenty, pkt 3 i w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy -> Formularze, pkt 6 (w wyjątkowych przypadkach można przesłać do klubu mailem skan wypełnionej papierowej karty miotu, którą klub potwierdza i sam przesyła do FPL)
 2. Dokładnie wypełnij wszystkie rubryki
 3. Dokonaj wpłaty - 40 zł za jeden rodowód, np. rodowody dla 3 kociąt to 3 x 40 zł - UWAGA - OBECNIE PROMOCJA  - 25 ZŁ za jeden rodowód DO KOŃCA ROKU ! + 20 zł za przesyłkę kurierską
 4. wypełniony dokument miotu przyślij pocztą lub mailem

 

Jeżeli starasz się o tytuły dla swoich pupili:

 1. W terminach, które określa regulamin hodowlany FIFe i FPL, występuj z wnioskiem o nadanie odpowiedniego tytułu wypełniając elektroniczny formularz FPL online (wniosek do pobrania w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy - > Formularze) - do wniosku dołącz skany/ksero dyplomów i ocen sędziowskich z wystaw zagranicznych 
 2. Wnieś opłatę - 20 zł za tytuł + 20 zł za przesyłkę kurierską
 3. Wyślij pocztą lub mailem komplet dokumentów do klubu

 

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie hodowli i własny przydomek hodowlany:

 1. Wybierz 6 propozycji, ale pamiętaj, że imię kota wraz z przydomkiem, spacjami i znakami nie może być dłuższe niż 32 znaki; proponujemy więc wybieranie nazw krótkich
 2. Propozycje nazw wpisz do wniosku o przydomek (do pobrania w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy - > Formularze)
 3. Wnieś opłatę 240 zł - OBECNIE PROMOCJA !!! - 220 ZŁ do końca roku ! (nie przestrasz się, to jednorazowa opłata "na całe życie"+ 20 zł za przesyłkę kurierską
 4. Wyślij podpisany wniosek pocztą lub mailem do klubu.

 

Po dodatkowe informacje prosimy zgłaszać się do członków zarządu oraz mailować do klubu.