Jak oblicza się podatek dochodowy od hodowli?

FAQ czyli Pytania i odpowiedzi » Jak oblicza się podatek dochodowy od hodowli?

Podatek dochodowy od naszej hodowli opłacamy zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek jest ustalany przez urząd skarbowy na podstawie naszego zgłoszenia PIT-6 i rozporządzenia ministra finansów. Minister z kolei ustala szacunkowy dochód do wymiaru podatku w rozporządzeniu, które nazywa się "Rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej". Stawka tego szacunkowego dochodu jest zmienna. Co roku ustala ją minister finansów i ogłasza właśnie w tym rozporządzeniu.

W odpowiedzi na złożenie zeznania PIT-6 urząd skarbowy wydaje decyzję. Przeczytajcie ją uważnie i postępujcie zgodnie z jej postanowieniami.

Stawka szacunkowego (ryczałtowego) dochodu z hodowli ustalana jest za jednego kota (jedną sztukę stada podstawowego). Ostateczny wymiar tego dochodu zależy od liczby naszego stada.

 

Od 2016 roku obowiązuje nowy termin składania deklaracji - od 1 do 20 stycznia br.

Dalsze informacje znajdują się w zakładce FAQ "Jak zarejestrować hodowlę w urzędzie skarbowym i w klubie?".