Eletroniczna rejestracja miotów

Aktualności » Eletroniczna rejestracja miotów

Szanowni Państwo,

informuję, że uruchomiony został elektroniczny formularz zgłaszania miotów.

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

Za jego pośrednictwem możemy zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL... .

W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć wniosek papierowy i załączyć kopię rodowodu ojca.


Proces elektronicznego zgłoszenia miotu:

* Hodowca wypełnia kartę miotu
potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego oraz numer SN z rodowodu matki
miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać
zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL)

* W dokumencie miotu występują 4 strony:
- hodowca,
- klub, w którym jest zarejestrowany hodowca,
- klub właściciela kocura – ojca,
- Biuro FPL.


Po wypełnieniu dokumentu wszyscy w/w otrzymują maila z krótką informacją o nowej karcie miotu oraz link do niej.

Każda ze stron może dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu, prośba, aby wszystkie komentarze były opatrzone podpisem osoby dokonującej wpisu.

Kluby oraz Biuro mogą zaakceptować dokument lub go odrzucić (np. w przypadku zalegania ze składkami, braku opłaty, itp.) 

W przypadku gdy Klub hodowcy oraz klub właściciela kocura, zaakceptuje dokument, jest on kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania.

W przypadku przynajmniej jednej odmowy proces jest zatrzymany, hodowca jest powiadamiany mailem i (dopiero) wtedy może dokument poprawić i wysłać go ponownie.

Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu (stary błędny zostaje w bazie w celach archiwalnych)

Wprowadzona funkcjonalność pozwala na:
- szybkie, a tym samym sprawniejsze, generowanie dokumentów,
- wyeliminowanie problemów związanych ze słabą jakością skanów, bądź nieczytelnych wydruków,
- mniej literówek,
- formularz przed wysłaniem, w sposób automatyczny, sprawdzi większość typowych błędów występujących w karcie miotu.