Dokumenty

Regulamin obiegu dokumentów w klubie

1. Dokumenty wysyłamy do GL pocztą poleconą na adres do korespondencji bądź na adres mailowy, podane w zakładce Kontakt.

2. Dokumenty należy wypełnić na formularzach edytowalnych online bądź wypisać czytelnie dużymi literami i wydrukować, a dokumenty wymagające podpisu własnoręcznie podpisać. Wszystkie formularze dostępne są poniżej - w zakładce - > Formularze. Nie przyjmujemy zdjęć dokumentów !

3. Dokumenty niekompletne, bądź nieprawidłowo wypełnione odsyłamy do nadawcy celem poprawienia. Za czytelność dokumentów, kompletność i poprawność wpisanych danych - odpowiada osoba wypełniająca formularz.

4. Do przesyłki bądź maila z dokumentami należy obligatoryjnie dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu na konto klubowe za zamówione dokumenty + opłatę za wysyłkę wg cennika klubowego. W przypadku braku potwierdzenia dokumentacja będzie wstrzymana do momentu otrzymania takiego potwierdzenia.

5. Wszystkie dokumenty przychodzące do Klubu wysyłamy do Biura Rodowodowego FPL w każdy czwartek, o ile nie jest to dzień świąteczny. W przesyłce do FPL zostają ujęte poprawnie wypełnione dokumenty dostarczone do Klubu do wtorku włącznie poprzedzającego wysyłkę dokumentów.

6. Zrealizowane dokumenty przysłane do Klubu z Biura Rodowodowego FPL rozsyłane są do członków GL w najbliższym możliwym termnie, uwzględniającym wysyłkę czwartkową. Członkowie otrzymują dokumenty pocztą poleconą.