18.03.2019

Aktualności » 18.03.2019

Koleżanki i Koledzy,

FPL organizuje wyjazd na Światową Wystawę Kotów 2019 we Freiburgu. Federacja planuje sfinansować przejazd z Polski do Niemiec i z powrotem wraz z przejazdami pomiędzy hotelem a halą wystawową. Uczestnicy we własnym zakresie finansują koszty pobytu w hotelu (rezerwacji dokona FPL).

Pobyt obejmuje 4 doby w czasie 24.10.2019 - 28.10.2019.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31.03.2019 i muszą zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko uczestnika /uczestników

- telefon kontaktowy

- klub FPL

- miejsce zamieszkania-- rodzaj pokoju (pojedynczy/podwójny)

- planowana liczba kotów jadących na wystawę.

 

Zgłoszenia wysyłać na adres krzysztof.czyzkowski@felispolonia.eu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo rezerwacji należy do chętnych spośród zwycięzców SK i NW 2018.

Do szczegółowych informacji odsyłam na forum miau.pl

18.03.2019

IS